Zasilanie

Jak podłączyć akumulatory 12V na zestaw 24V, 36V, 48V

Większość akumulatorów AGM dostępnych w handlu ma napięcie znamionowe 12V. Niskonapięciowe urządzenia elektryczne, takie jak zasilacze UPS i centrale telefoniczne, zwykle pracują na wyższych napięciach: 24V, 36V lub 48V. Aby uzyskać akumulator o napięciu 24V, wystarczy połączyć dwa akumulatory 12V. W tym przypadku akumulatory łączymy szeregowo. Aby wykonać takie połączenie, należy podłączyć biegun dodatni pierwszego akumulatora do zasilanego układu, biegun ujemny akumulatora pierwszego połączyć z biegunem dodatnim drugiego akumulatora, a biegun ujemny akumulatora drugiego podłączyć do zasilanego układu. To wystarczy, by uzyskać akumulator o napięciu 24V, o takiej samej pojemności jak każdy z łączonych akumulatorów.

Napięcie zestawu, który powstaje w ten sposób, jest równe sumie napięć łączonych akumulatorów.

Aby uzyskać akumulator 36V, należy podłączyć trzy akumulatory 12V w sposób opisany wcześniej. Biegun dodatni pierwszego akumulatora należy podłączyć do zasilanego układu, biegun ujemny akumulatora pierwszego należy połączyć z biegunem dodatnim drugiego akumulatora, biegun ujemny akumulatora drugiego należy połączyć z biegunem dodatnim trzeciego akumulatora, a biegun ujemny akumulatora trzeciego należy podłączyć do zasilanego układu. W ten sposób uzyskamy akumulator 36V o takiej samej pojemności jak każdy z łączonych akumulatorów. Po połączeniu dwóch akumulatorów o napięciu 12V i pojemności 7A uzyskamy zestaw akumulatorów o napięciu 36V (suma napięć połączonych baterii) i pojemności 7Ah (pojemność taka sama jak każdej z łączonych baterii).

Łączenie akumulatorów o napięciu 48V oraz wyższych

Analogicznie jak w przypadku napięcia 36V, aby uzyskać akumulator o napięciu 48V, należy połączyć szeregowo 4 akumulatory o napięciu 12V.

Łączenie akumulatorów o napięciu 2V i 6V

W podobny sposób można połączyć akumulatory o różnych napięciach. W przypadku modułów bateryjnych często spotyka się połączenie kilku akumulatorów 6V. Na przykład dwa akumulatory 6V o pojemności 7Ah połączone szeregowo tworzą moduł bateryjny o napięciu 12V i pojemności 7Ah. Elektrycznie jest to dokładnie taki sam moduł jak akumulator 12V o pojemności 7Ah, jednak zastosowanie akumulatorów 6V pozwala na lepsze dopasowanie do wymiarów obudowy. Dzięki łączeniu akumulatorów w różnych konfiguracjach, zasilacz UPS może być dostosowany do dostępnej przestrzeni.